top of page

Contractvrije
Psycholoog

Ik heb geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars, omdat ik het zeer onwenselijk vind dat verzekeraars de diagnostiek en behandelkeuze bepalen voor ‘mijn’ cliënt.

Mijn prioriteit ligt bij de kwaliteit van de zorg voor mijn cliënt en niet bij het faciliteren van de machtwerking in de zorg in het algemeen. Bemoeienissen van verzekeraars komen naar mijn mening de uitoefening van de psychosociale praktijkvoering niet ten goede, aangezien een stigmatiserende psychiatrische diagnose voor hen in de basis de voorkeur verdient en er in dit opzicht dus niet ‘client-based’ wordt gewerkt.

 

In mijn praktijk bepaalt de cliënt zelf de diagnostiek, behandeling en een eventuele doorverwijzing naar een andere psycholoog en wordt er geen voorkeur en prioriteit gegeven aan het definiëren van een probleem in termen van een psychiatrische diagnose. 

Vergoeding van de zorg kan via een aanvullende verzekering bij uw zorgverzekeraar (‘alternatieve geneeswijzen’ of ‘aanvulling psychologische zorg’).

Hieronder volgt een overzicht van de opleidingen en beroepsverenigingen waarvan ik lid ben, op basis waarvan je de kosten van de verleende zorg kunt declareren bij de zorgverzekeraar: 

Registraties

Psycholoog NIP (Tilburg University, diploma: 2000)
Enneagram Professional (Nederlandse Opleiding tot Enneagramcoach, 2003)

Integratief Coach (Nederlandse Academie voor Psychotherapie, diploma: 2020)

Integratief Counselor (Nederlandse Academie voor Psychotherapie, diploma: 2021)

AGB-code Zorgverlener: 94-008444

AGB-code Praktijk: 94(0)57226

NIP          Nederlands Instituut van Psychologen
PEP         Platform van Enneagram Professionals
NFG         Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
RBCZ       Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg

bottom of page