top of page

EEN NIEUW BEGIN

De Academie

De Nederlandse academie voor psychotherapie

Naast praktiserend psycholoog in mijn praktijk ben ik als opleider werkzaam op onze Academie. De Academie onderschrijft als geen ander de gedachte dat iedere cliënt een eigen, individuele aanpak nodig heeft en dat het de cliënt zelf is die maakt dat therapie, counseling of coaching werkt. Met respect voor het oude paradigma van de medisch georiënteerde GZ en inherente opleidingen (w.o. WO Psychologie) heeft de Academie op basis van decennia wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheid van psychotherapieën een geheel eigen stijl van integratieve benadering van coaching, counseling & psychotherapie ontwikkeld waarbij de schoonheid en de kunst van het vak maximaal worden erkend.

 

En ik besloot niets anders ooit nog interessanter te gaan vinden ...

Geïnspireerd door de theorie en het vakmanschap dat door de docenten werd gedoceerd ben ik meer dan enthousiast geraakt door al het moois wat mij tijdens de studie werd aangereikt. Het meest onderscheidende van de Academie in het algemeen vind ik de hoogwaardige kwaliteit van alles wat wordt aangeboden: van top-docenten en top-studenten tot en met de aangereikte theorie en de wijze waarop je wordt gemotiveerd om jezelf (verder) te bekwamen in het vakmanschap en het mens-zijn.

 

Na mijn afstuderen als Integratief Counselor blijf ik dan ook met het grootste plezier verbonden aan de Academie om als opleider de

top-studenten te begeleiden op weg naar hun ontwikkeling en groei als mens en professional.

Ook zal ik voor verdere verdieping en verbreding (modules MasterTherapeut) aan de Academie verbonden blijven.

Zoals bij onze cliënten geldt: wanneer de cliënt iets doet met het aangebodene, dan is de kans op het welslagen van de behandeling groot.

Als studenten ook iets doen met het door mij aangebodene, dan worden er (nog) meer mensen geïnspireerd door het integratieve gedachtengoed van de academie. Bovendien worden dan nog meer mensen uitgedaagd zichzelf (verder) te ontwikkelen en te groeien als mens (by finding meaning, purpose & significance for themselves) en als professional (by finding meaning, purpose & significance for others, outside themselves).

It is my overall goal to helping people to become the highest, fullest expression of themselves, so that they can help themselves (and then others)

Boekentips

  • Tolle, Eckart: De kracht van het nu. Gids voor een bewust en gelukkig leven

  • Miralles, Francesc & Garcia, Hector: Vind je ikagai. Breng het Japanse geheim voor geluk in de praktijk

  • Riso, Don Richard & Hudson, Russ: De wijsheid van het enneagram. Gids voor psychologische en spirituele groei voor de negen persoonlijkheidstypen

bottom of page